Uvjeti korištenja i Pravila o zaštiti privatnosti

I. Uvjeti korištenja

Dobrodošli na www.panpivo.hr/zid-pocasti/ web stranicu (dalje u tekstu: Web stranica) koju u svrhu priređivanja nagradnog natječaja Pan Zid Počasti uređuje Carlsberg Croatia d.o.o. sa sjedištem u Koprivnici, Ulica Danica 3, OIB: 09520995772 (u daljnjem tekstu: Društvo).

Pažljivo pročitajte ove Uvjete prije korištenja Web stranice za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Vaš pristup i upotreba ove stranice, uvjetovani su Vašim pristankom na ove Uvjete i Vašim postupanjem u skladu s ovim Uvjetima.

Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete, trebali biste napustiti Web stranicu te odustati od davanja bilo kakvih podataka putem Web stranice. Korisnik koji prihvaća ove Uvjete je obavezan prihvatiti svako ažuiranje kako bi se osigurala usklađenost sa svim zakonskim propisima.

Sadržaj Web stranice

Web stranica sadrži sadržaj koji se odnosi na provođenje i sudjelovanje u nagradnom natječaju čijim pravilima možete pristupiti klikom na sljedeći direktni link www.panpivo.hr/zid-pocasti.

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je na web stranici:

  • ukoliko ste osoba koja je rođena u 2001. godini prije pristupanja navesti godinu rođenja kako bismo osigurali da sadržaju na našoj stranici ne pristupaju osobe koje su maloljetne kojima ovaj sadržaj nije namijenjen
  • prilikom prijave nominacije na nagradni natječaj potrebno je navesti email adresu kako bismo vas mogli kontaktirati za informiranje o osvajanju nagrade i dostavi

Registrirati se može samo punoljetna, potpuno poslovno sposobna osoba koja ima prebivalište na području Republike Hrvatske. Registracija je moguća samo ako prethodno prihvatite ove Uvjete korištenja čime pristajete da Vaše osobne podatke koje unesete prikupljamo, obrađujemo i koristimo u skladu s našim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Način korištenja Web stranice

Prihvaćanjem ovih Uvjeta se obvezujete da ćete Web stranicu za sudjelovanje u nagradnom natječaju koristiti isključivo i jedino u skladu s ovim Uvjetima.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta obvezujete se da ćete Web stranicu koristiti samo u osobne svrhe.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta se obvezujete da nećete ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu): (i) mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Web stranicu i za sudjelovanje u nagradnom natječaju ili bilo koji njihov dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne); (ii) izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Web stranicu ili njihov dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne); (iii) onemogućiti pristup i/ili korištenje Web drugim Korisnicima ili Korisnicima aplikacije; (iv) neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati Web stranice ili bilo koji njihov dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

Pribavljanje podataka

Prihvaćanjem ovih Uvjeta se obvezujete podatke potrebne za korištenje web aplikacije za sudjelovanje u nagradnom natječaju unijeti točno i u cijelosti.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta se obvezujete obavijestiti Društvo o svim promjenama podataka koje ste naveli prilikom registracije na Web stranici te Društvo ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati uslijed davanja netočnih podataka sudionika nagradnog natječaja. Korisnik Web stranice za sudjelovanje u nagradnom natječaju je odgovoran za točnost, potpunost i istinitost svih podataka koje unosi na web.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta se obvezujete bez odlaganja obavijestiti Društvo ukoliko posumnjate da da postoji mogućnost zlouporabe i/ili neovlaštenog korištenja.

Pravo intelektualnog vlasništva

Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste upoznati da su ustroj, izgled, slike i sadržaj Web stranice zaštićeni autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva.

Sve usluge, sadržaji, informacije i software koji se primjenjuju, a koji se nalaze na Web stranicama, uključujući, ali bez ograničenja, medijske sadržaje i priložene slike, druge slike, fotografije, znakove, imena, grafike, logotipove, ilustracije, kao i programske proizvode, su intelektualno vlasništvo Društva, ili s Društvom povezanih pravnih subjekata, ili treće strane ovlaštene od Društva ili koja je Društvo ovlastila za korištenje istog. Sukladno navedenom, sve usluge, sadržaji, informacije i software, koji se primjenjuju, a koji se nalaze na Web stranici, zaštićeni su autorskim ili drugim pravom. Izričito je zabranjeno umnožavanje, kopiranje, distribuiranje (uključujući putem e-maila, faxa ili drugog uređaja), objavljivanje, mijenjanje, prenošenje ili korištenje na drugim web stranicama ili drugim kompjuterskim mrežama ikakve usluge, sadržaja, informacije ili softwarea dostupnih na Web stranici.

Poveznice i prijava putem drugih web stranica

Društvo nije odgovorno za sadržaj bilo koje vanjske stranice koju uređuje ili održava treća strana, a na koju upućuje poveznica na Web stranici ili putem koje postoji mogućnost registracije na web aplikaciju za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Ukoliko pristupate takvoj vanjskoj stranici, upoznajte se prethodno s uvjetima korištenja takve stranice i pravilima privatnosti takve stranice. Svatko može izraditi poveznicu koja Vas upućuje na Web stranicu, pod uvjetom da se poveznicom ne tvrdi, preporučuje ili pruža dojam da Društvo ili grupa ili pojedinac povezan s Društvom financira ili podržava stranicu koja upućuje na Web stranicu. Niste ovlašteni koristiti logotip, žig ili bilo koji drugi predmet intelektualnog vlasništva zaštićen autorskim pravom koji se nalazi na Web stranici bez izričitog pisanog pristanka nositelja odnosno vlasnika predmetnog žiga ili prava. Niste ovlašteni koristiti bilo koji dio sadržaja ili kakav drugi predmet intelektualnog vlasništva koja se nalazi na Web stranici niti ih uključiti u drugu web stranicu bez prethodnog pisanog pristanka Društva.

II. Pravila o zaštiti privatnosti

Podaci o voditelju obrade osobnih podataka:
Naziv: Carlsberg Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: “Voditelj obrade osobnih podataka”)
Registrirano sjedište: Koprivnica, Ulica Danica 3, Republika Hrvatska
Osobni identifikacijski broj: 09520995772
E-mail pristup: pan.pivo@carlsberg.hr

Voditelj obrade osobnih podataka obrađuje Vaše osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno.

Pravna osnova obrade osobnih podataka:

Pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka je izvršenje ugovora koji sklapate s Voditeljem obrade osobnih podataka prihvaćenjem Uvjeta korištenja Web stranice za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Web stranice za sudjelovanje u nagradnom natječaju te sudjelovanjem u nagradnom natječaju dobitnici nagrada su suglasni da im se podaci objave na Web stranici, a što uključuje objavu imena i prezimena dobitnika.

Opseg primjene Pravila o zaštiti podataka:

Pravila o zaštiti podataka primjenjuju se isključivo na obradu osobnih podataka u svezi s korištenjem Web stranice za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Opseg osobnih podataka koji se koriste:

(i) Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za sudjelovanje u nagradnom natječaju i dostavu osvojene nagrade. Obrađuju se sljedeći osobni podaci: datum rođenja ukoliko ste osoba rođena u 2001. godini i e-mail adresa. Za potrebe dostave osvojene nagrade obrađuju se dodatno sljedeći osobni podaci: ime, prezime, ulica, kućni broj, mjesto, poštanski broj i kontakt broj telefona/mobitela.

Kolačići:

Za funkcioniranje stranice ne koristimo kolačiće niti prikupljamo podatke korisnicima koji se ne odnose na podatke koji su potrebni za funkcioniranje nagradnog natječaja o čijim se pravilima možete informirati na linku u nastavku https://www.panpivo.hr/zid-pocasti/pravila/

Svrha obrade Podataka:

Svrha obrade podataka je sljedeća:

(i) Provedba nagradnog natječaja od strane Voditelja obrade osobnih podataka.

(ii) Podaci evidentirani u dnevničkoj datoteci tijekom pretraživanja Web stranice koriste se u statističke svrhe (da se prikupe podaci o popularnosti Web stranice), za otkrivanje pogrešaka i provjeravanje sigurnosti rada Web stranice te u konačnici za otkrivanje i sprječavanje nezakonitih vanjskih napada koji krše ili ugrožavaju ispravnost Web stranice.

Prijenos Podataka:

Suglasni ste da se Vaši podaci zbog ostvarivanja neke od funkcionalnosti, sadržaja ili usluge Web stranice za sudjelovanje biti dijeljene sa Imago reklamna agencija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271 D, a koji su neophodni za ostvarivanje te funkcionalnosti. Obvezujemo se osigurati da će Imago reklamna agencija d.o.o. Vaše osobne podatke obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti na Web stranici.

Suglasni ste da se u svrhu objave rezultata natječaja, Vaši osobni podaci i to ime i prezime objave na Web stranici.

Trajanje obrade Podataka:

Razdoblje obrade Podataka započinje pružanjem Podataka i traje do okončanja nagradne natječaja, a nakon objave dobitnika osvojenih nagrada te dostave istih dobitnicima. Nakon toga Vaše osobne podatke ćemo brisati, osim u mjeri i trajanju potrebnima za ispunjavanje zakonskih obveza, rješavanje eventualnih sporova i/ili ispunjavanje ugovora sklopljenih s izvršiteljima obrade.

Sigurnost i ostale informacije:

Voditelj obrade osobnih podataka pohranjuje Podatke isključivo u digitalnom obliku. Svi osobni podaci zaštićeni su enkripcijom te jedino ovlašteni zaposlenici Voditelja obrade osobnih podataka i ovlašteni zaposlenici osoba navedenih u ovim Pravilima o zaštiti osobnih podataka kojima je Voditelj obrade osobnih podataka prenio osobne podatke u ovdje navedene svrhe imaju pristup Podacima i obavljaju djelatnosti vezane za Podatke. Voditelj obrade osobnih podataka će sustav zaštite podataka redovito nadograđivati i unaprjeđivati te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi spriječio neovlašteni pristup obrađivanim Podacima.

Prava ispitanika:

(i) PRAVO NA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA
Možete zatražiti informaciju vezanu za obradu Vaših Podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: pan.pivo@carlsberg.hr

(ii) PRAVO NA ISPRAVAK OSOBNIH PODATAKA
Možete zatražiti od Voditelja obrade osobnih podataka ispravak ili izmjenu svojih osobnih podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: pan.pivo@carlsberg.hr.

(iii) PRAVO NA BRISANJE OSOBNIH PODATAKA
Možete od Voditelja obrade osobnih podataka tražiti brisanje Vaših osobnih podataka pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: pan.pivo@carlsberg.hr U navedenom slučaju, Voditelj obrade osobnih podataka će bez odgađanja Vaše podatke obrisati, osim u slučaju i u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa Voditelja obrade osobnih podataka u skladu s propisima. U tom slučaju će se, ukoliko nagradna igra još traje, a podaci čije se brisanje traži su nužni za sudjelovanje, smatrati da ste podnošenjem navedenog zahtjeva povukli i svoju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu sudjelovanja u nagradnoj igri te se više nećete smatrati sudionikom nagradne igre.

(iv) PRAVO NA OGRANIČAVANJE OBRADE
Možete od Voditelja obrade osobnih podataka tražiti ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: pan.pivo@carlsberg.hr Voditelj obrade osobnih podataka će u tom slučaju odrediti ograničenje ukoliko se ispuni jedan od sljedećih uvjeta:

  • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, u kom slučaju će se obrada ograničiti na razdoblje kojim se voditelju obrade osobnih podataka omogućuje provjera točnosti podataka;
  • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
  • voditelj obrade osobnih podatka više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
  • ispitanik je uložio prigovor te očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

(v) PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA
Možete od Voditelja obrade osobnih podatka tražiti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: pan.pivo@carlsberg.hr da Vam osobne podatke koje ste pružili Voditelju obrade osobnih podataka preda u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane Voditelja obrade osobnih podataka.

(vi) PRAVO NA PRIGOVOR
Možete Voditelju obrade osobnih podataka uložiti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: pan.pivo@carlsberg.hr prigovor sukladno članku 21. i 22. Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

(vii) PRAVO PODNOŠENJA PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU
Ukoliko smatrate da se obradom Podataka krši mjerodavno pravo, možete se obratiti i izravno tijelu nadležnom za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadležnom sudu kako bi ostvarili svoja prava.

(viii) POVLAČENJE PRIVOLE
Možete u svako doba povući svoju privolu za obradu osobnih podataka pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na email adresu: pan.pivo@carlsberg.hr U navedenom slučaju, Voditelj obrade osobnih podataka će bez odgađanja Vaše podatke obrisati, osim u slučaju i u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa Voditelja obrade osobnih podataka u skladu s propisima. U tom slučaju, ukoliko su podaci u odnosu za koje se povlači privola nužni za sudjelovanje u nagradnoj igri, a nagradna igra još traje, više se nećete smatrati sudionikom nagradne igre. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Službenik za zaštitu podataka

Za sva pitanja vezana za obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka na putem emaila: dpo@carlsberg.hr