SJETI SE I NAZDRAVI DOBRIM TRENUCIMA UZ PAN

SJETI SE I NAZDRAVI DOBRIM TRENUCIMA UZ PAN

U ovoj neobičnoj godini treba se prisjetiti i dobrih stvari! Pokaži nam trenutak po kojem ćeš pamtiti (i rado se sjećati) 2020. jer ćemo čak 12 najkreativnijih nagraditi Pan Pilsner kutijom! Bonus bodove dobivaju svi oni čiji trenutak uključuje Pan pivo.

Kako sudjelovati u nagradnom natječaju?

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je na društvenoj mreži Facebook ili Instagram objaviti trenutak po kojem ćeš najviše pamtiti 2020. godinu. Bonus bodove dobivaš ako je na navedenim materijalima vidljivo Pan pivo, a za prijavu možeš poslati autorsku fotografiju, video, tekst ili neki drugi kreativan format.

Gdje poslati prijavu

Prijavu možeš objaviti na Facebooku ili na Instagramu.

Na Facebooku svoju prijavu objavi u komentaru objave vezane uz nagradni natječaj.

Na Instagramu objavi fotku ili story, označi profil @panpivohr te dodaj hashtagove #PanPivo i #PaketZaPamcenje.

Koliko prijava mogu poslati?

Tijekom trajanja natječaja možeš poslati po jednu prijavu na svakoj od društvenih mreža na kojoj se odvija nagradni natječaj.

Vrijeme trajanja nagradnog natječaja?

Nagradni natječaj odvija se od 14. prosinca do 20. prosinca 2020. godine zaključno s 23:59 sati na području Republike Hrvatske. Imena dobitnika bit će objavljena najkasnije 48 sati od završetka natječaja unutar komentara objave natječaja na Facebook i Instagram stranici Pan Piva.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je CARLSBERG CROATIA d.o.o., Koprivnica, Ulica Danica 3, OIB 09520995772.

Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka ili Instagrama.

Članak 2. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je „Sjeti se i nazdravi dobrim trenucima uz Pan“. Nagradni natječaj CARLSBERG CROATIA d.o.o. odvija se od 14. prosinca do 20. prosinca 2020. godine zaključno s 23:59h.

Nagradni natječaj održavat će se na Facebook stranici Pan Pivo i Instagram stranici @panpivohr.

Imena dobitnika bit će objavljenanajkasnije 48 sati od završetka natječaja, unutar komentara objave nagradnog natječaja na Facebooku i Instagramu.

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija novog proizvoda te jačanje povezanosti s korisnicima, kao i promocija Facebook i Instagram profila Pan Pivo kao Priređivača nagradnog natječaja.

Članak 4. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina, osim djelatnika CARLSBERG CROATIA d.o.o. i povezanih društava te članova njihove uže obitelji.

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je na društvenoj mreži Facebook ili Instagram objaviti pozitivan trenutak po kojem će korisnici najviše pamtiti 2020. godinu. Bonus bodove dobivaju ako je navedeni trenutak uključivao i Pan pivo. Za prijavu mogu poslati fotografiju, video, tekst ili neki drugi format prema želji.

Na Facebooku naveden materijal korisnici trebaju staviti unutar komentara, a ispod objave vezane za nagradni natječaj, pod uvjetima korištenja koje definira Facebook i na koje je svaki korisnik pristao prilikom otvaranja Facebook profila.

Na Instagramu naveden materijal korisnici trebaju objaviti na svom storyju ili profilu, označiti profil @panpivohr te dodati hashtagove #PanPivo i #PaketZaPamcenje pod uvjetima korištenja koje definira Instagram i na koje je svaki korisnik pristao prilikom otvaranja Instagram profila.

Sudionici tijekom trajanja natječaja mogu poslati jednu prijavu na svaku od mreža na kojoj se odvija natječaj.

Sudionici natječaja objavom fotografije, videa ili drugih materijala potvrđuju da oni predstavljaju njihovo autorsko djelo te da nisu preuzeti s internetskih stranica, društvenih mreža ili drugih izvora.

Prijavljeni materijali za koje postoji sumnja da nisu autorski ili da su preuzeti s internetskih stranica ili drugih izvora, Priređivač je ovlašten isključiti iz natječaja.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika. Zbog dostave kontakt informacija, objavljeni su dobitnici dužni javiti se Priređivaču natječaja putem privatne poruke na Facebooku ili Instagramu. Dobitnik je suglasan da se njegovo ime i prijavljeni materijal (fotografija, video i dr.) objave.

Članak 5. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike natječaja te obrisati njihove komentare u sljedećim slučajevima:

1. Ako prijavljeni materijali (fotografija, video i dr.) nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja.

2. Ako se prijavljen materijal (fotografija, video i dr.) ne pridržava teme natječaja.

3. Ako je prijavljen materijal (fotografija, video i dr.) uvredljivog ili vulgarnog sadržaja.

4. Ako se autor prijavljenog materijala (fotografije, videa i dr.) prema drugima odnosi s omalovažavanjem, vrijeđajući tuđa vjerska, politička i osobna uvjerenja.

5. Ako organizator utvrdi da je Sudionik povrijedio pravo osobnosti trećih strana neovlaštenom objavom fotografija, videa ili drugog prijavljenog materijala.

6. Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja.

7. Ako Sudionik natječaja poziva na prekomjernu konzumaciju alkohola.

8. Ako Sudionik za osvajanje nagrade koristi fotografije ili video maloljetnika uz alkoholno piće.

9. Ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.

10. Ako se krše tuđa autorska prava.

11. Ako se krši ‘Terms of use’ Facebooka i/ili Instagrama.

12. Ako Sudionik prekrši ova Pravila.

Svi sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1. – 12. Članka 5. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond uključuje:

– 12 (riječima: dvanaest) Pan Pilsner paketa za dvanaest dobitnika

Nagradni fond čine isključivo Pan Pilsner paketi koje dobitnik ne može zamijeniti za novac, proizvode ili usluge koji nisu navedeni u nagradnom fondu.

Članak 7. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odabir dobitnika obavit će se u sjedištu CARLSBERG CROATIA d.o.o. od strane žirija.

Od pristiglih prijava, žiri će odabrati ukupno 12 dobitnika/cu na Facebooku i/ili Instagramu koji osvajaju navedene nagrade. Kriteriji su kreativnost, originalnost i estetika autorske fotografije, videa ili drugih prijavljenih materijala. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila.

Članak 8. Objava rezultata nagradnog natječaja

Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni unutar komentara objave svakog kruga natječaja na Facebook stranici Pan Pivo i Instagram stranici @panpivohr.

Članak 9. Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnici se moraju javiti organizatoru privatnom porukom putem Facebook ili Instagram stranice Pan Pivo u roku od 48 sati nakon objave dobitnika. Dobitnici će nagradu dobiti dostavom na adresu.

Članak 10. Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 14. prosinca 2020.na Facebook stranici Pan Pivo i Instagram stranici @panpivohr.

Članak 11. Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12. Pravila nagradnog natječaja

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima nagradnog natječaja. Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja.

Članak 13. Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile. Priređivač natječaja pridržava pravo promjene ovih pravila ako se ukaže potreba. Priređivač natječaja nije nužan objaviti promjenu pravila. Pravila se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom (i nakon) nagradnog natječaja.

Članak 14. Odgovornosti

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

Bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe

(Ne)funkcioniranje interneta i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja

Postavljene fotografije ili video na stranici od strane natjecatelja, koji jamče da imaju suglasnost od svih osoba koje se nalaze na fotografiji ili videu te da postavljanjem iste neće biti povrijeđena prava osobnosti tih osoba

U slučaju da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja. Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

Zagreb, 14. 12. 2020., CARLSBERG CROATIA d.o.o., Ulica Danica 3, Koprivnica

* CARLSBERG CROATIA d.o.o. poštuje Vašu privatnost te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti Vaše osobne informacije osim za preuzimanje nagrada. Javni popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime te prijavljenu fotografiju, video ili drugi prijavljeni materijal.