Pravila nagradne igre “Pan piješ: Kilu zlata dobiješ”

Pravila nagradne igre “Pan piješ: Kilu zlata dobiješ”

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Carlsberg Croatia d.o.o., Ulica Danica 3, Koprivnica, OIB 09520995772, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Pan piješ: Kilu zlata dobiješ“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Carlsberg Croatia d.o.o., Ulica Danica 3, Koprivnica, OIB 09520995772.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 15. 6. 2024. do 15. 9. 2024. na svim prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske koja u ponudi imaju proizvode robne marke Pan.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Pan i unapređenja prodaje.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika trgovačkog društva Carlsberg Croatia d.o.o. i New Level d.o.o. i članova njihove uže obitelji.

Članak 5. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je na bilo kojem prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske napraviti kupnju bilo kojeg Pan proizvoda i broj računa prijaviti na jedan od načina:

 • poslati SMS-a sadržaja: PAN, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60777. Cijena SMS poruke je 0,32 EUR, PDV uključen.

ili

 • ispuniti obrazac na www.panpivo.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela te opcionalno učitati fotografiju računa).

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Broj prijava putem obrasca na stranici www.panpivo.hr ograničen je na tri prijave dnevno po osobi (tri prijave na istu osobu i tri prijave na isti kontakt broj mobitela ili telefona).

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

Glavne nagrade:

 • 1 x Zlatna poluga od 1 kg, vrijednosti * 70.579,00 EUR
 • 5 x Godišnja zaliha Zlatnog Pana (20 x Gajba Zlatni Pan 0,5 L), pojedinačne vrijednosti 555,80 EUR
 • 100 x Pan mini gajba, pojedinačne vrijednosti 18,60 EUR

Tjedne nagrade:

 • 12 x Zlatna poluga od 50 g, pojedinačne vrijednosti * 3.528,95 EUR
 • 600 x Zlatni Pan 4-pack limenka 0,5 L, pojedinačne vrijednosti 4,99 EUR

* Vrijednost zlata na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja na pravila nagradne igre

** Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 120.559,40 EUR. Priređivač se obvezuje uplatiti 5 % ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada bit će provedeno prema sljedećem rasporedu:

 • 24. 6. 2024. za prijave od 15. 6. do 23. 6. 2024.
 • 1. 7. 2024. za prijave od 24. 6. do 30. 6. 2024.
 • 8. 7. 2024. za prijave od 1. 7. do 7. 7. 2024.
 • 15. 7. 2024. za prijave od 8. 7. do 14. 7. 2024.
 • 22. 7. 2024. za prijave od 15. 7. do 21. 7. 2024.
 • 29. 7. 2024. za prijave od 22. 7. do 28. 7. 2024.
 • 6. 8. 2024. za prijave od 29. 7. do 4. 8. 2024.
 • 12. 8. 2024. za prijave od 5. 8. do 11. 8. 2024.
 • 19. 8. 2024. za prijave od 12. 8. do 18. 8. 2024.
 • 26. 8. 2024. za prijave od 19. 8. do 25. 8. 2024.
 • 2. 9. 2024. za prijave od 26. 8. do 1. 9. 2024.
 • 9. 9. 2024. za prijave od 2. 9. do 8. 9. 2024.

Na svakom izvlačenju za dobitnike tjednih nagrada bit će izvučeni dobitnici za:

 • 1 x Zlatna poluga od 50 g
 • 50 x Zlatni Pan 4-pack limenka 0,5 L

Izvlačenje dobitnika za glavne nagrade bit će provedeno 16. 9. 2024. za sve prijave od 15. 6. 2024. do 15. 9. 2024.

Sva izvlačenja će biti provedena u prostorijama Priređivača, na adresi Ulica Frana Folnegovića 1c u Zagrebu. Ako dođe do promjene mjesta izvlačenja, Priređivač će novo mjesto izvlačenja objaviti na internetskoj stranici www.panpivo.hr.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenju dobitnika za glavne nagrade bit će prisutan i javni bilježnik.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu u jednom tjednom izvlačenju i samo jednu nagradu iste vrste.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.panpivo.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba.  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu i slično)  Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom i video materijalu, u digitalnim medijima i na društvenim mrežama.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.panpivo.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.panpivo.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Obrada osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Carlsberg Croatia d.o.o., Ulica Danica 3, Koprivnica, OIB 09520995772. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača ili e-poštom na info@carlsberg.hr. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija

KLASA: UP/I-460-02/24-01/235

URBROJ: 513-07-21-01-24-2

Zagreb, 11. lipnja 2024.