Pravila nagradne igre Pan i Djelo

Pravila nagradne igre Pan i Djelo

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Carlsberg Croatia d.o.o., Ulica Danica 3, Koprivnica, OIB 09520995772, donosi sljedeća

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Carlsberg Croatia d.o.o., Ulica Danica 3, Koprivnica, OIB 09520995772.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 15. 3. 2021. do 11. 4. 2021. na odabranim prodajnim mjestima Djelo d.o.o., Slamići 19 Ljubostinje, Unešić, OIB 62613135937 (u daljnjem tekstu: Djelo prodajna mjesta) na području Republike Hrvatske.

Odabrana Djelo prodajna mjesta na kojima se provodi nagradna igra su:

 • DJELO UNEŠIĆ 7, LOZOVAC
 • DJELO UNEŠIĆ 41, SKRADIN
 • DJELO UNEŠIĆ 44, DRNIŠ
 • DJELO UNEŠIĆ 29, LOZOVAC
 • DJELO UNEŠIĆ 18, PERKOVIĆ
 • DJELO UNEŠIĆ 43, SKRADIN
 • DJELO UNEŠIĆ 37, ĐEVRSKE
 • DJELO UNEŠIĆ 39, RUŽIĆ
 • DJELO UNEŠIĆ 28, OKLAJ
 • DJELO UNEŠIĆ 66, KRKOVIĆ
 • DJELO UNEŠIĆ 71, KISTANJE
 • DJELO UNEŠIĆ 70, MILJEVCI
 • DJELO UNEŠIĆ 69, SKRADIN
 • DJELO UNEŠIĆ 47, UNEŠIĆ
 • DJELO UNEŠIĆ 36, PERKOVIĆ

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Pan i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem od odabranih Djelo prodajnih mjesta iz Članka 2. ovih Pravila naprave kupnju bilo kojeg Pan proizvoda u povratnoj boci (Pan Lager povratna boca 0,5 l, Pan Zlatni povratna boca 0,5 l, Pan Pilsner povratna boca 0,5 l, Pan Tamni povratna boca 0,5 l, Pan Free povratna boca 0,5 l, Pan Radler limun povratna boca 0,5 l i Pan Radler breskva đumbir povratna boca 0,5 l).

Kupac će dobiti kupon na koji je potrebno upisati broj račun računa, ime i prezime, adresu (ulicu i kućni broj, poštanski broj i mjesto) i kontakt broj mobitela ili telefona, te ispunjeni kupon ubaciti u za to predviđenu kutiju na prodajnom mjestu.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa dozvoljeno je prijaviti samo jedanput. U slučaju da komisija na izvlačenju utvrdi da je isti broj računa više puta prijavljen od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici trgovačkog društva Carlsberg Croatia d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • 1 x Stihl motorna pila MS 251 vrijednosti 3.543,75 kn (PDV uključen)
 • 3 x Stihl motorni trimer FS 120 pojedinačne vrijednosti 3.318,75 kn (PDV uključen)
 • 50 x Majica pojedinačne vrijednosti 24,15 kn (PDV uključen)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 14.707,50 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada bit će održano 16. 4. 2021. u prostorijama tvrtke Djelo d.o.o. ili u jednoj od odabranih Djelo prodavaonica.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno nasumičnih odabirom između ispunjenih kupona sa svih prodajnih mjesta na kojima se održavala nagradna igra. Izvlačenje će nadzirati tročlana komisija te će se o izvlačenju voditi zapisnik.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.panpivo.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave. Način preuzimanja nagrade bit će određen u dogovoru s dobitnikom.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave.  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu i slično)  Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.panpivo.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.panpivo.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem kupona, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Carlsberg Croatia d.o.o., Ulica Danica 3, Koprivnica, OIB 09520995772.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/80
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 05. ožujka 2021.