NAGRADNI NATJEČAJ: “OSVOJI PAN MAJICU”

NAGRADNI NATJEČAJ: “OSVOJI PAN MAJICU”

Dobar partner, Zlatnog vrijedi! Označi ga/ju u komentarima i opiši zašto je baš on/a najbolji/la, a najkreativnijih 10 osvajaju “DOBAR DEČKO, ZLATNOG VRIJEDI”, ili “DOBRA CURA, ZLATNOG VRIJEDI” majicu i 6 pack Pan piva.

Kako sudjelovati u nagradnom natječaju?

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je na društvenim mrežama Facebook i/ili Instagram Pan piva u komentaru označiti najboljeg dečka ili najbolju curu, i objasniti zašto su najbolji. Nagrade osvajaju najkreativniji komentari prema mišljenju žirija. 

Gdje poslati prijavu?

Na Facebooku i/ili Instagramu svoju prijavu možeš objaviti u komentaru objave nagradnog natječaja koja se objavljuje 17.05.2024.

Koliko prijava mogu poslati? 

Tijekom trajanja natječaja možeš poslati jednu prijavu.

Vrijeme trajanja nagradnog natječaja?

Nagradni natječaj odvija se od 17. svibnja 2024. do 22. svibnja 2024. godine zaključno s 00:00 sati na području Republike Hrvatske. Imena dobitnika bit će objavljena najkasnije 7 radnih dana nakon završetka nagradnog natječaja u komentaru objave nagradnog natječaja na Facebooku ili Instagramu, ovisno o tome na kojoj mreži su objavljeni pobjednički komentari. 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “OSVOJI PAN MAJICU”

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je CARLSBERG CROATIA d.o.o., Koprivnica, Ulica Danica 3, OIB 09520995772.

Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka ili Instagrama.

Članak 2. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je “OZNAČI NAJBOLJEG KONOBARA” Nagradni natječaj CARLSBERG CROATIA d.o.o. odvija se od 17. svibnja 2024. do 22. svibnja 2024. godine zaključno s 00:00 sati.

Nagradni natječaj održava se na Facebook i Instagram stranicama Pan Piva.

Imena dobitnika bit će objavljena najkasnije 7 dana od završetka natječaja, u komentaru objave nagradnog natječaja na Facebooku i/ili Instagramu, ovisno o tome na kojoj mreži su objavljeni pobjednički komentari. 

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je povećanje angažmana na Facebook i Instagram stranici i promocija Facebook profila Pan Pivo kao Priređivača nagradnog natječaja.

Članak 4. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina, osim djelatnika CARLSBERG CROATIA d.o.o. i povezanih društava te članova njihove uže obitelji.

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je na društvenoj mreži Facebook ili Instagram u komentaru ispod objave nagradnog natječaja označiti najboljeg dečka ili curu i napisati zašto su najbolji, a najkreativnije čekaju nagrade. 

Sudionici tijekom trajanja natječaja mogu poslati jednu prijavu. Svaki sudionik može osvojiti samo 1 majicu i jedan 6-pack, jednom. . 

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, promiču neodgovorno konzumiranje alkohola među djecom i odraslima, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika. Zbog dostave kontakt informacija, objavljeni su dobitnici dužni javiti se Priređivaču natječaja putem privatne poruke na Facebooku ili Instagramu. Dobitnik je suglasan da se njegovo ime i prijavljeni materijal (fotografija, video ili dr. objavljeni format) objave nakon odabira pobjednika nagradnog natječaja. 

Članak 5. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike natječaja te obrisati njihove komentare u sljedećim slučajevima:

1. Ako prijavljeni materijali (tekst, fotografija, video i dr.) nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja.

2. Ako se prijavljen materijal (tekst, fotografija, video i dr.) ne pridržava teme natječaja.

3. Ako je prijavljen materijal (tekst, fotografija, video i dr.) uvredljivog ili vulgarnog sadržaja.

4. Ako se autor prijavljenog materijala (teksta, fotografije, videa i dr.) prema drugima odnosi s omalovažavanjem, vrijeđajući tuđa vjerska, politička i osobna uvjerenja.

5. Ako organizator utvrdi da je Sudionik povrijedio pravo osobnosti trećih strana neovlaštenom objavom teksta, fotografija, videa ili drugog prijavljenog materijala.

6. Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja.

7. Ako Sudionik natječaja poziva na prekomjernu konzumaciju alkohola.

8. Ako Sudionik za osvajanje nagrade koristi fotografije ili video maloljetnika uz alkoholno piće.

9. Ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.

10. Ako se krše tuđa autorska prava.

11. Ako se krši ‘Terms of use’ Facebooka i/ili Instagrama.

12. Ako Sudionik prekrši ova Pravila.

Svi sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1. – 12. članka 5. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond uključuje 20 nagrada: 

5x ŽENSKA MAJICA 

5X MUŠKA MAJICA

10X 6-PACK PAN

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, proizvode ili usluge koji nisu navedeni u nagradnom fondu.

Članak 7. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odabir dobitnika obavit će se u sjedištu CARLSBERG CROATIA d.o.o. od strane žirija.

Od pristiglih prijava, žiri će odabrati ukupno 10 dobitnika na Facebooku ili Instagramu koji osvajaju navedene nagrade. Kriteriji su kreativnost i originalnost komentara. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila.

Članak 8. Objava rezultata nagradnog natječaja

Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni na Facebook stranici Pan Pivo i Instagram stranici @panpivohr.

Članak 9. Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnici se moraju javiti organizatoru privatnom porukom putem Facebook ili Instagram stranice Pan Pivo u roku od 48 sati nakon objave dobitnika. Dobitnici će nagradu dobiti dostavom na adresu koju navedu kao adresu preuzimanja.

Članak 10. Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 17. svibnja 2024. na Facebook stranici Pan Pivo, Instagram stranici @panpivohr i web stranici Pan piva (www.panpivo.hr).

Članak 11. Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12. Pravila nagradnog natječaja

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima nagradnog natječaja. Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja.

Članak 13. Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile. Priređivač natječaja pridržava pravo promjene ovih pravila ako se ukaže potreba. Priređivač natječaja nije nužan objaviti promjenu pravila. Pravila se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom (i nakon) nagradnog natječaja.

Članak 14. Odgovornosti

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

Bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe.

(Ne)funkcioniranje interneta i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja.

U slučaju da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja. Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

Zagreb, 17.5.2024., CARLSBERG CROATIA d.o.o., Ulica Danica 3, Koprivnica.

*CARLSBERG CROATIA d.o.o. poštuje Vašu privatnost te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti Vaše osobne informacije osim za preuzimanje nagrada. Javni popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime te prijavljeni materijal (u bilo kojem formatu: tekst, fotografija, video i sl.).